Yazı tipi boyutunu azalt Yazı tipi boyutunu artır
Ses düzeyini azalt Ses düzeyini artır
kontrast (karşıtlık) düzeyini değiştir kontrast (karşıtlık) düzeyini değiştir
Yazı tipi boyutunu azalt Yazı tipi boyutunu artır
Ses düzeyini azalt Ses düzeyini artır
kontrast (karşıtlık) düzeyini değiştir kontrast (karşıtlık) düzeyini değiştir
Avrupa Birliği Logosu Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
Eğitimde Birlikteyiz Logosu. Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi
Avrupa Birliği Logosu Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
Eğitimde Birlikteyiz Logosu. Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi

Faaliyetler


ULUSLARARASI KAPSAYICI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ KONFERANSI
4-5 Mart 2020, Ankara


Konferans Bildiri Başvuru Formu PDF / Word

 

Değerli Katılımcı,

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanı, UNICEF ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile yürütülmekte olan “Engeli olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi” kapsamında 4-5 Mart 2020 tarihlerinde Uluslararası Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı gerçekleştirilecektir.

“Eğitimde Birlikteyiz” ana temasıyla gerçekleştirilecek olan konferansın alt temaları,

  • Kapsayıcı Eğitimde Gelişim ve Öğrenme
  • Kapsayıcı Eğitim ve Öğretmen Mesleki Gelişimi
  • Kapsayıcı Okul ve Öğrenme Ortamları
  • Kapsayıcı Eğitim, İletişim ve Etkileşim
  • Kapsayıcı Eğitim, Okul, Aile, Toplum ve İş Birliği
  • Kapsayıcı Eğitimde Değerlendirme

olarak belirlenmiştir.

Disiplinlerarası bir yaklaşımla gerçekleştirilecek konferansta eğitim, çocuk gelişimi, iletişim, medya, çocuk hakları ve kamu politikaları alanlarında çalışan uzmanlar ile sahada görev yapan öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini kapsayıcı eğitim perspektifinden paylaşmaları amaçlanmaktadır.

Konferans programında panel, sözlü bildiri, poster, çalıştay/atölye ve iyi örnek sunumlarına yer verilecektir. Bildiri başvuruları, kuramsal çalışmalardan oluşabileceği gibi, bilimsel çalışmalar ve iyi uygulama örneklerinden de oluşabilir.

Konferans kapsamında paylaşılmak üzere daha önce herhangi bir yerde sunulmamış ve/veya yayımlanmamış özgün çalışmalarınızı ekte yer alan “Konferans Bildiri Başvuru Formu” aracılığıyla tegm@meb.gov.tr adresine gönderebilirsiniz. Bildiri başvuruları hakem değerlendirme sürecine tabi olup, değerlendirme sonuçları bildiri teslimini takip eden 7 günlük süre içinde başvuru sahiplerine e-posta yoluyla bildirilecektir. Konferans bildiri özet metinleri “Konferans Bildiri Özetleri Kitabı” nda yayımlanacaktır.

Davetli konuşmacılar dışındaki katılımcılarımızın yol ve konaklama masrafları kendilerine ait olup konferansa katılım ücreti bulunmamaktadır. Konferansımız konu ile ilgili çalışan ve ilgilenenlere açık olacaktır.

Konferansımızda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Konferans Davet Metni PDF / Word

 

Dear Guest,

As part of the “Project on Inclusive Early Childhood Education for Children with Disabilities” which is an initiative co-financed by the European Union and the Republic of Turkey, jointly implemented by UNICEF and the Ministry of National Education, an International Inclusive Early Childhood Education Conference will be organized on March 4-5, 2020.

At the conference where the main theme will be “Eğitimde Birlikteyiz (We are United in Education)”, the following sub-themes will be explored:

· Development and Learning in Inclusive Education

· Inclusive Education and Professional Development of Teachers

· Inclusive Schools and Learning Environments

· Inclusive Education, Communication and Interaction

· Inclusive Education, School, Family, Community and Partnership

· Assessment in Inclusive Education

Accommodating an interdisciplinary approach, the conference is designed to serve as a forum where experts working in the areas of child development, communication, media, child rights and government policies as well as teachers with hands-on experience from the field will exchange their knowledge and expertise from a perspective of inclusive education.

The program of the conference will feature panel, oral and poster sessions as well as workshops and exchange of good practices. Applications of conference papers may include theoretical and scientific works as well as good practices.

If you are interested in introducing your work at the conference, please submit your original paper which has not been previously published and/or presented elsewhere, using the “Conference Paper Application Form” to the e-mail address tegm@meb.gov.tr. Applications will be subject to assessment by reviewers, and applicants will be notified about the results via e-mail within 7 days after submitting their papers. Abstracts of the papers will be published in the “Conference Abstracts Book”.

We look forward to seeing you at the conference!

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu internet sitesinde yer alan içeriklerin tamamı içeriği hazırlayan yazarların sorumluluğundadır; sitede yer alan içerik ve materyaller pilot uygulama sonrasında revize edilebilir. Sitede yer alan içerik, hiçbir şekilde Avrupa Birliği, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Millî Eğitim Bakanlığı ve UNICEF’in görüşleri ve politikalarını yansıtmamaktadır.