Yazı tipi boyutunu azalt Yazı tipi boyutunu artır
Ses düzeyini azalt Ses düzeyini artır
kontrast (karşıtlık) düzeyini değiştir kontrast (karşıtlık) düzeyini değiştir
Yazı tipi boyutunu azalt Yazı tipi boyutunu artır
Ses düzeyini azalt Ses düzeyini artır
kontrast (karşıtlık) düzeyini değiştir kontrast (karşıtlık) düzeyini değiştir
Avrupa Birliği Logosu Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
Eğitimde Birlikteyiz Logosu. Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi
Avrupa Birliği Logosu Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
Eğitimde Birlikteyiz Logosu. Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi

Öğretmenler

Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi’nin temel hedefi, engeli olan 3-7 yaş arası çocukların kaliteli kapsayıcı öğrenme ortamlarına etkili bir şekilde erişmelerini sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda proje kapsamında elde edilmesi hedeflenen sonuçlardan biri de öğretmenlere sınıflarındaki tüm çocuklara (3-7 yaş arası) kaliteli kapsayıcı eğitim sunmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Öğretmenlerin sahip oldukları bilgi ve beceriler, engeli olan çocukların gelişim ve öğrenmelerinin desteklenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Kapsayıcı eğitime ilişkin olarak öğretmenlerin desteklenmesinde ilk adım, onların kapsayıcı eğitimin anlamını kavramalarını sağlamak ve kapsayıcı eğitim uygulamaları için gereken bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde mesleki gelişimlerini desteklemektir. Her çocuk benzersizdir ve farklı gereksinimleri vardır. Öğretmenin hayati öneme sahip rollerinden birisi her çocuğun gereksinimlerini belirlemek ve bu gereksinimleri çocuğa uygun öğretim yöntemleri kullanarak karşılamaktır. Bu sorumlulukları yerine getirecek öğretmenin mesleğine devam ettiği sürece karşılaştığı her yeni durum için gelişmeye gereksinimi olacaktır. Bu nedenle, öğretmenlerin eğitimi ve mesleki gelişimine katkı, projenin en önemli çıktılarından birini oluşturacaktır. 

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu internet sitesinde yer alan içeriklerin tamamı içeriği hazırlayan yazarların sorumluluğundadır; sitede yer alan içerik ve materyaller pilot uygulama sonrasında revize edilebilir. Sitede yer alan içerik, hiçbir şekilde Avrupa Birliği, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Millî Eğitim Bakanlığı ve UNICEF’in görüşleri ve politikalarını yansıtmamaktadır.